ZANACZENIE WYPRAW

Podróże Cooka oraz wykonane podczas ich trwania mapy zmieniły wyobrażenia współczesnych o zarysach lądów i mórz na Ziemi, ustalając m.in. zasięg Australii i Ameryki Północnej oraz lokalizację licznych wysp na Oceanie Spokojnym. Dowiodły też, że poszukiwany od starożytności legendarny ląd południowy nie istnieje. Utorowały drogę do rozpoczęcia właściwych badań antarktycznych. Wielkie znaczenie miało ponadto wykazanie, że Australia nadaje się do kolonizacji. James Cook poprawił też wydatnie warunki ówczesnych podróży morskich, wprowadzając do marynarskiej diety warzywa (zwłaszcza kiszoną kapustę) i owoce, w celu opanowania plagi szkorbutu. Zostawił tylko opis swojej drugiej podróży — A Voyage Towards the South Pole and Round the World (1777), ale ukazały się wówczas dzienniki i sprawozdania spisane przez innych uczestników jego wypraw, w tym relacja J.A. Forstera.

Zbiór jego dzienników i notatek ze wszystkich 3 podróży wydał dopiero J.C. Beaglehole, w 3 tomach: The Journals ofCpt. James Cook. The Voyage ofthe Endeavour, 1768-1771 (1955), The Journals of Cpt. James Cook. The Voyage of the Resolution and Adventure, 1772-1775 (1961) i The Voyage ofthe Resolution and Discovery, 1776-1780 (1967).

James Cook