ZNACZENIE WYPRAW

Da-Gama był wielkim odkrywcą i zarazem pierwszym portugalskim konkwistadorem na Oceanie Indyjskim. Dążył przede wszystkim do otwarcia nowych dróg handlowych i wzmocnienia potęgi swojego kraju.

Jego pierwsza wyprawa była jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach odkryć geograficznych i jednocześnie zapoczątkowała okres podboju i grabieży kolonialnej wybrzeży oraz wysp Oceanu Indyjskiego. Udowodniła ona, że Ocean Indyjski — uważany od czasów Klaudiusza Ptolemeusza za zamknięte morze wewnętrzne — jest połączony z innymi oceanami.

Wyprawa zapoczątkowała bezpośrednią wymianę handlową Europy z Azją Południową, a w konsekwencji także z Azją Południowo-Wschodnią i Azją Wschodnią. Pozwoliła też na zbliżenie kulturowe między Zachodem a Wschodem i dzięki niej Portugalia stała się na krótko największą potęgą morską XVI w. Da Gama został hojnie nagrodzony i otrzymał tytuł „Admirała mórz indyjskich".

Wyczyny żeglarza opiewał m.in. jeden z najwybitniejszych poetów portugalskich L.V. de Camóes w eposie Luzjady.

Vasco da Gama