DRUGA WYPRAWA

W drugiej wyprawie, w latach 1772-75, która jako pierwsza okrążyła Ziemię w kierunku wschodnim, Cook przepłynął na fregatach Kesolution i Adventure nieznane obszary południowej części oceanów między 50°S a 71°10 S. Po raz pierwszy w dziejach przekroczył dwukrotnie południowe koło podbiegunowe. Stwierdził wówczas, że legendarny ląd południowy nie istnieje, ale wysunął przypuszczenie, że za barierami lodowymi może istnieć jakiś blok kontynentalny (odkryty później przez F. Bellings-hausena i M. Łazariewa).

Ponadto zbadał Nową Zelandię oraz Tuamotu, Tonga i archipelag, któremu nadał nazwę Nowe Hebrydy (obecnie Vanuatu), odkrywając jego większe wyspy. Lądował też jako pierwszy na Nowej Kaledonii (dostrzeżonej przypuszczalnie przez de Bougainvillea), odkrył wyspy: Niue, Norfolk, grupę Wyspy Cooka oraz Georgię Południową i Sandwich Południowy w Antarktyce. W wyprawie tej uczestniczyli m.in. gdańszczanie Johann Reinhold i Jerzy Adam Forsterowie oraz G. Vancouver i W. Bligh.

James Cook