WCZESNE LATA

Kolumb swoją karierę żeglarską rozpoczął w Genui, która w tamtych czasach była ośrodkiem handlu morskiego i żeglugi. Genueńczycy mieli doskonałe opisy obszarów wodnych (potrzebne do nawigacji) i dość dobre mapy. Kolumb najprawdopodobniej popłynął z konwojem genueńskich statków do Lizbony i Flandrii; w drodze konwój został rozbity przez flotę francuską, a Kolumb — cudem uratowany. Wyjechał do Lizbony, skąd w celach handlowych wypływał w swe pierwsze oceaniczne podróże wzdłuż zachodnich wybrzeży Afryki. Przypuszczał, że Półwysep Iberyjski leży niedaleko wschodnich wybrzeży Azji i był przekonany o możliwości znalezienia dość krótkiej drogi morskiej do Indii w kierunku zachodnim. W sformułowaniu takich wniosków pomogły mu ówczesne dzieła geograficzne, głównie Cosmografia Ptolemeusza, dzieło francuskiego kardynała Pierre dAilly Imago Mundi [Obraz Świata], a także listy i słynna mapa włoskiego kosmografa, P. Toscanellego, który prawie dwukrotnie zwiększył na niej rozciągłość lądu azjatyckiego ze wschodu na zachód, podobnie jak wcześniej Ptolemeusz Klaudiusz rozciągnął na mapie długość Morza Śródziemnego. Dla każdego zwolennika teorii kulistości Ziemi musiało to oznaczać duże zmniejszenie odległości między zachodnimi brzegami Europy a wschodnimi wybrzeżami Azji. W 1484 przedstawił na dworze portugalskim projekt dotarcia do Indii drogą na na zachód, odrzucony jednak przez komisję morską.

Około 1485 przeniósł się z Portugalii do Hiszpanii, gdzie projekt wyprawy przez „Ocean Zachodni" przedstawił królowej Izabeli I Katolickiej. Dopiero po 7 latach usilnych starań i dzięki dużemu poparciu wśród przyjaciół na dworze, dwór hiszpański wyraził pisemną zgodę na projekt Kolumba i zawarł z nim umowę, zlecając kierownictwo wyprawy morskiej na zachód, która miała popłynąć pod banderą korony hiszpańskiej. Wyprawa była finansowana częściowo przez dwór, a częściowo przez kupiecką rodzinę Pinzónow. Kolumbowi przyznano ogromne prawa, otrzymał on dziedziczny tytuł wielkiego admirała oraz wicekróla i gubernatora wysp i kontynentów, które odkryje, a także obietnicę 10% zysków z towarów nabytych w nowych terytoriach.

Krzysztof Kolumb