PIERWSZA WYPRAWA DO INDII

Na wiadomość o sukcesie, jaki przyniosły 2 pierwsze wyprawy K. Kolumba, da Gama został wysłany przez króla portugalskiego Manuela I z wyprawą, która — wykorzystując wcześniejsze odkrycia D. Cao i B. Diasa — miała znaleźć drogę morską do Indii. Wyruszył 8 VII 1497 z portu Rastello koło Lizbony 2 karakami — flagową Sao Gabriel i Sao Rafael, oraz karawelą Berrio. Popłynął celowo przez Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Zielonego Przylądka, aby wykorzystać sprzyjające wiatry wschodnie.

Jako pierwszy żeglował z dala od wybrzeża afrykańskiego, podążając szerokim łukiem na południe. 22 XI 1497 opłynął Przylądek Dobrej Nadziei i niedługo potem wylądował na południowo-wschodnim wybrzeżu Afryki, które nazwał Natalem. Dalsza żegluga wzdłuż wschodniego brzegu Afryki przebiegała wolno, utrudniana przez silny przeciwny Prąd Mozambicki, a także przez Arabów, którzy widzieli w Portugalczykach konkurentów w handlu. Niemniej jako pierwszy Europejczyk dotarł jednak na północ aż do Mombasy i Malindi w obecnej Kenii, poznając wschodnie wybrzeże Afryki; z Malindi popłynął na wschód i dzięki pomocy arabskiego pilota Ahmada Ibn Madżida pokonał szybko Ocean Indyjski, docierając 20 V 1498 do Wybrzeża Malabarskiego w Indiach koło Kalikatu (Kozhikode).

Wskutek nieprzyjaznych działań muzułmanów nie uzyskał od zamorina (księcia) Kalikatu zezwolenia na założenie faktorii handlowej, ale udało mu się zakupić spory ładunek korzeni. Zmuszony do opuszczenia wód indyjskich ruszył 5 X 1498 w drogę powrotną i VIII 1499 był już w Portugalii. Pomimo strat w ludziach (ze 160 osób powróciło 55), zdziesiątkowanych przez szkorbut, oraz utraty jednego okrętu, wyprawa przyniosła Portugalczykom wielki sukces, zarówno w dziedzinie odkryć geograficznych, jak i pod względem handlowym. Europejczycy po raz pierwszy poznali wschodnioafrykańskie wybrzeże aż do obecnej Kenii na północy i po raz pierwszy naniesiono na mapy stosunkowo dokładne kontury Afryki.

Vasco da Gama