OPINIE O ODKRYCIACH

Amerigo Vespucci sławę zyskał dzięki barwnym opisom podróży, zamieszczonym w jego listach z lat 1503-04, wydanych w kilku językach. Były to relacje z domniemanych 4 wypraw zamorskich, które jakoby podjął w latach 1497-1504; zawierały one niezwykle żywe opisy przyrody, klimatu i obyczajów Indian, ale skąpo przedstawiały dane geograficzne — nazwy, położenie, odległości.

Z tego powodu, a także z braku potwierdzenia w dokumentach z epoki jest kwestionowany udział Vespucciego we wszystkich 4 wyprawach wraz z tym, że dowodził którąkolwiek z nich lub choćby jednym ze statków. W pełni udokumentowany jest tylko udział Vespucciego w wyprawie Hojedy. W przeciwieństwie do Kolumba, Vespucci podejrzewał, że nowo odkryte tereny nie są Azją i dlatego, prawdopodobnie on, nazwał je Nowym Światem. U współczesnych, dzięki swoim listom, miał opinię wielkiego odkrywcy i początkowo jemu, a nie Krzysztofowi Kolumbowi, przypisano zasługę odkrycia Nowego Świata, zwłaszcza że sprawozdania Kolumba i innych żeglarzy nie były wtedy publikowane. Opinii tej uległ też niemiecki geograf, M. Waldseemiiller, który dla uczczenia Vespucciego jako „odkrywcy nowej części świata" zaproponował w swoim dziele Cosmografiae universalis introductio i na mapie świata z 1507 nazwę „Ameryka" dla nowego lądu. Nowa nazwa przyjęła się szybko, najpierw w odniesieniu do Ameryki Południowej, potem całego Nowego Świata. Fragmenty listów Vespucciego opublikował po polsku J. Kieniewicz w Listach o odkryciu Ameryki (1995).

Amerigo Vespucci