NAJWIĘKSZE DOKONANIA

Według większości badaczy Kolumb był do końca życia przekonany, że odkrył wybrzeże Azji w pobliżu Indii. Stąd między innymi wzięła się nazwa Indianie nadana rdzennej ludności Ameryki oraz utrzymująca się nazwa Indie Zachodnie dla wysp odkrytych na Morzu Karaibskim. Przypuszczenie, że odkryto nową część świata pierwszy wysunął J. de la Cosa, uczestnik drugiej wyprawy. Jest wielce prawdopodobne, że w późniejszym okresie także sam Kolumb zdawał sobie z tego sprawę. Wyprawa F. Magellana 1519-22 potwierdziła ostatecznie, że Kolumb odkrył nową, odrębną część świata. Niezależnie od licznych wątpliwości dotyczących dokonań Kolumba, jego odkrycia należą do najważniejszych i najbardziej brzemiennych w skutki wydarzeń w dziejach ludzkości. Doprowadziły między innymi do trwałego kontaktu między Europą a Ameryką, do której znalazł dogodną i krótką drogę przez Ocean Atlantycki, a także do wzrostu rywalizacji hiszpańsko-portugalskiej na morzach i podjęcia wielu kolejnych wypraw odkrywczych.

Okręty Kolumba sprowadziły do Europy pierwszych indiańskich niewolników, próbki nieznanych roślin (np. kukurydzy, ziemniaków, tytoniu, kakao), cenne złote ozdoby i perły. Listy i dzienniki Kolumba zostały opublikowane m.in. w Raccolta di documenti e studi pubblicati dalia Reale Commissione Colombiana (t. 1-15 1892-94), a po polsku we fragmentach w Pismach (1970) i w publikacji pt. List Krzysztofa Kolumba o odkryciu Ameryki w polskim przekładzie, ogłoszonej przez Z. Celichowskiego (1892, wznowione 1992).

Na cześć Kolumba nazwano wiele obiektów geograficznych, między innymi państwo, prowincję w Kanadzie, górę, rzekę i miasta.

Krzysztof Kolumb