MARCO POLO, urodził się 1254 w Wenecji albo na Korćuli (obecnie w Chorwacji). Odbył jedną z najsłynniejszych w dziejach podróż do Azji. Jego ojciec Niccoló i stryj Matteo, zamożni kupcy weneccy, już w latach 1260-69 podróżowali w celach handlowych do Chin. Z Konstantynopola przez Krym dotarli do Wołgi, a dalej przez Bucharę, Samarkandę i Tien-szan do południowej Dżungarii, wreszcie do Chanbałyku (obecnie Pekin). Obdarowani hojnie przez wielkiego chana Kubilaja, wrócili do Wenecji, przywożąc dodatkowo listy od chana do papieża.

Marco Polo