KALENDARIUM

1254
- urodził się w Wenecji albo Korculi (Chorwacja)

1271
- rozpoczął podróż do Chin

1275
- przybył do Chanbałtyku (Pekin); początek 17-letniego pobytu w Chinach

1292-95
- powrót drogą morksa do Wenecji

1298
- dostał się do niewoli genueńskiej

1298-99
- spisał spostrzeżenie dotyczące wschodniej i południowej Azji

8 I 1324
- zmarł w Wenecji

Marco Polo