DRUGA WYPRAWA DO INDII

W 1502-03 na czele floty składającej się z 20 okrętów wojenny da Gama odbył swoją drugą podróż do Indii. Nastąpiło to wkrótce potem, gdy powrócił z nich P.A. Cabral. Po drodze zakładał na afrykańskim wybrzeżu forty i osiedla handlowe, między innymi w Sofali u ujścia Zambezi i w Mozambiku, zwalczał też handel arabski na Oceanie Indyjskim. Ponieważ portugalskie zboże nie miało w Indiach zbyt dużej wartości, Portugalczycy wprowadzili politykę przemocy, rabunku i trybutu, a da Gama siłą zmuszał porty indyjskie do płacenia podatku i uznania zwierzchniej władzy królów portugalskich.

Powrócił do kraju z niezwykle cennym ładunkiem, który umożliwił finansowanie dalszych wypraw portugalskich, za co otrzymał tytuł hrabiowski.

Vasco da Gama